İçeriğe geç

Otizmin Nedenleri

Otizmin nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber, çok sayıda gen ve çevresel etkenin etkileşimi ile açığa çıkan bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Genetik nedenleri düşündüren başlıca özelliklerden biri otizmin erkek çocuklarda kız çocuklar oranla 3-4 kez daha sık görülmesidir. Ayrıca tek yumurta ikizlerinde yapılan çalışmalar ve otistiklerin ailelerinde oldukça sıkça görülen bazı davranış ve öğrenme sorunları da bu görüşü desteklemektedir. Otizim ve epilepsi arasında da bir ilişki vardır. Otistik çocukların yaklaşık 1/3 ünde epilepsi nöbetleri görülür. Otistik çocuklarda bu nöbetler en sık ilk 3 yaşta ve ergenlik 18 yaş arası görülür. Bazen ağır epilepsi tabloları örneğin west sendromu otizmle bir arada seyreder. Son yıllarda çeşitli aşıların ve bazı gıdaların otizme neden olduğu öne sürülmüşse de bu durum bilimsel çalışmalarla doğrulanmamıştır. Bugünkü bilgilere göre otizme yol açan genler, bu etkilerini belli beyin yapıları ve serotonin, dopamin gibi beyin kimyasalları üzerinde göstermektedir.

Nurgül ÇİFTÇİ
Özel Eğitim Öğretmeni
Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı