İçeriğe geç

Hakkımızda

Önce, 2004-2008 yılları arasında Kartal Petrol-İş Mahallesinde faaliyet gösterdik. Sonra da Özel Tercih Eğitim Sağlık Reklâm Turizm ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde, 17 / 12 / 2007 tarihinde İstanbul Valiliği’nin vermiş olduğu açılış onayı ile Maltepe’de faaliyetlerimizi sürdürdük ve sürdürüyoruz.

Kurumumuzda; 10 Bireysel Eğitim Sınıfı, 4 Grup Eğitimi Sınıfı, 1 Fizyoterapi Salonu 1 Mutfak ve Uygulama Evi, 1 Öğretmenler Odası, 1 Müdür Odası, 1 Rehberlik Servisi ve Psikolog Odası ile 1 Veli Bekleme Salonu ile Zihinsel Engelli Bireyler ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm, Atipik otizm, Asperger Sendromu, Rett Sendromu vb.), Özel Öğrenme Güçlüğü, Dil ve Konuşma Bozuklukları, Bedensel Engellilik tanıları bulunan bireylere özel eğitim, destek eğitimi,aile eğitimi v.b. hizmetleri özenle sunmaktayız.

Eğitim, sınıflarımızdaki kamera sistemi ile hem Kurucu ve Müdür Odalarındaki hem de Veli Bekleme Salonundaki monitörlerden izlenebilmektedir. Bununla, yapılan uygulamaların velilerce de takip edilmesi sağlanarak eğitimin içinde tutulması, benzer uygulamaları ev ve diğer sosyal ortamlarda da uygulayarak eğitimin pekiştirilmesi imkânına sahip olmaları hedeflenmiştir. Eğitim Koordinatörlerinin, uygulamaları bu sistemden takibi de; yüksek standartta bir eğitimin sağlanması adına düzenlenen Eğitim Geliştirme Toplantılarına ışık tutmaktadır. Ayrıca kurumumuz bünyesinde, öğrencinin ve ailesinin toplum içinde ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmeleri ve ailelerin eğitim sürecine destek olabilmeleri için gerekli yönlendirmeyi yapan Rehberlik Servisimiz de etkin bir şekilde kullanılmaktadır.